رفتن به نوشته‌ها

تقدیرنامه‌ها

 • تقدیرنامه پژوهشی، کتاب «شاعر مشتعل: مصاحبة تاریخ شفاهی با مظاهر مصفا» به‌عنوان اثر شایسته تقدیر، سیزدهمین جشنواره ملی پژوهش و فناوری سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران، رئیس سازمان، علیرضا مختارپور، ۱۴۰۱.
 • تقدیرنامه پژوهشی، کتاب «مسائل حقوقی مصاحبه‌های تاریخ شفاهی» به‌عنوان اثر شایسته تقدیر، دوازدهمین جشنواره  ملی پژوهش و فناوری سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران، رئیس سازمان، علیرضا مختارپور، ۱۴۰۰.
 • تقدیرنامه پژوهشی، سومین همایش ملی تاریخ شفاهی دفاع مقدس، دبیر علمی همایش، سردار غلامرضا علاماتی، ۱۴۰۰.
 • حضور در هشتادوششمین کنگره جهانی ایفلا، دبیر کل ایفلا، جرالد لاینتر، ۲۰۲۱/ ۱۴۰۰.
 • تقدیرنامه پژوهشگر برتر در هفته پژوهش، رئیس انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، الهام ملک زاده، ۱۳۹۹.
 • تقدیرنامه پژوهشی‌، مدیر کمیته علمی و فرهنگی سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، علی نویدلویی، ۱۳۹۸.
 • تقدیرنامه پژوهشی، دومین همایش ملی تاریخ شفاهی دفاع مقدس، دبیر علمی جشنواره، سردار غلامرضا علاماتی، ‌۱۳۹۷.
 • تقدیرنامه پژوهشی، نهمین جشنواره ملی پژوهش و فناوری سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران، مدیرکل پژوهش و آموزش و دبير علمي جشنواره، رضا خاني‌پور، ۱۳۹۷.
 • تقدیرنامه بازنشستگی، رئیس پژوهشکده اسناد، غلامرضا عزیزی، ۱۳۹۶.
 • تقدیرنامه بازنشستگی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، اشرف بروجردی، ۱۳۹۷.
 • دبیر اجرایی نخستین همایش راویان تاریخ شفاهی، رئیس پژوهشکده اسناد، غلامرضا عزیزی، ۱۳۹۶.
 • تقدیرنامه پژوهشی، هشتمین جشنواره ملی پژوهش و فناوری سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران، مدیرکل پژوهش و آموزش و دبير علمي جشنواره، رضا خاني‌پور، ۱۳۹۶.
 • معاون پژوهشکده اسناد، حوریه سعیدی، ۱۳۹۶.
 • مشارکت در برگزاری نخستین همایش تدوین تاریخ شفاهی دستگاه ­های اجرایی، دبیر اجرایی همایش، غلامرضا عزیزی، ۱۳۹۶.
 • سخنرانی و ارائه مقاله در نخستین همایش تدوین تاریخ شفاهی دستگاه­ های اجرایی، دبیر اجرایی همایش، غلامرضا عزیزی، ۱۳۹۶.
 • سخنرانی و ارائه مقاله در یازدهمین همایش تاریخ شفاهی، دبیر اجرایی همایش، غلامرضا عزیزی، ۱۳۹۵.
 • مشارکت در برگزاری یازدهمین همایش تاریخ شفاهی، دبیر اجرایی همایش، غلامرضا عزیزی، ۱۳۹۵.
 • مشاور عالی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، فریبرز خسروی، ۱۳۹۵.
 • معاونت توسعه و برنامه‌ریزی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، رئیس‌زاده، ۱۳۹۵.
 • معاون پژوهشکده اسناد، حوریه سعیدی، ۱۳۹۵.
 • رئیس پژوهشکده اسناد، غلامرضا عزیزی، ۱۳۹۵.
 • تقدیرنامه پژوهشی، هفتمین جشنواره ملی پژوهش و فناوری سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران، مدیرکل پژوهش و آموزش و دبير علمي جشنواره، رضا خاني‌پور، ۱۳۹۵.
 • دبیر اجرایی همایش تاریخ‌شناسی و تاریخ‌نگاری در ایران، غلامرضا عزیزی، ۱۳۹۵.
 • رئیس گروه اطلاع‌رسانی منابع دیداری و شنیداری، شفیقه نیک‌نفس، ۱۳۹۵.
 • رئیس گروه اطلاع‌رسانی منابع دیداری و شنیداری، شفیقه نیک‌نفس، ۱۳۹۵.
 • مدیر کمیته فعالیت ­های فرهنگی نمایشگاه بین ­المللی کتاب تهران، یحیی دهقانی، ۱۳۹۵.
 • رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، رضا صالحی امیری، ۱۳۹۵.
 • رئیس پژوهشکده اسناد، غلامرضا عزیزی، ۱۳۹۴.
 • رئیس گروه اطلاع‌رسانی منابع دیداری و شنیداری، شفیقه نیک‌نفس، ۱۳۹۴.
 • تقدیرنامه پژوهشی، ششمين جشنواره ملی پژوهش و فناوری سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران، مدیرکل پژوهش و آموزش و دبير علمي جشنواره، رضا خاني‌پور، ۱۳۹۴.
 • رئیس گروه اطلاع‌رسانی منابع دیداری و شنیداری، شفیقه نیک‌نفس،۱۳۹۳.
 • تقدیرنامه پژوهشی، پنجمين جشنواره ملی پژوهش و فناوری سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران، مدیرکل پژوهش و آموزش و دبير علمي جشنواره، رضا خاني‌پور، ۱۳۹۳.
 • رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، سید رضا صالحی امیری،۱۳۹۳.
 • مدیرکل اطلاع‌رسانی و ارتباطات، بهناز زرین‌کلکی، ۱۳۹۳.
 • معاون اطلاع‌رسانی و ارتباطات، علی سوری، ۱۳۹۲.
 • مدیرکل اطلاع‌رسانی و ارتباطات، بهناز زرین‌کلکی، ۱۳۹۲.
 • رئیس گروه اطلاع‌رسانی منابع دیداری و شنیداری، شفیقه نیک نفس،۱۳۹۲.
 • مدیرکل اطلاع‌رسانی و ارتباطات، بهناز زرین‌کلکی، ۱۳۹۱.
 • تقدیرنامه پژوهشی، اولین جشنواره ملی پژوهش و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، رئیس سازمان ، علی‌اکبر اشعری، ۱۳۸۹.
 • مدیر منطقه جنوب شرق(کرمان) و دبیر همایش نقش و جایگاه ناشران، سعید شاهرخی، ۱۳۸۹.
 • مدیر منطقه جنوب شرق(کرمان)، سعید شاهرخی، ۱۳۸۸.
 • مدیرکل اطلاع‌رسانی و ارتباطات، فریبا فرزام، ۱۳۸۸.
 • رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، علی‌اکبر اشعری، ۱۳۸۶.
 • معاونت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و دبیر علمی اولین همایش تاریخ شفاهی ایران، سعید رضایی شریف آبادی، ۱۳۸۶.
 • مدیرکل اطلاع‌رسانی و ارتباطات، غلامرضا عزیزی، ۱۳۸۵.
 • مدیرکل خدمات آرشیوی، فاطمه قاضیها، ۱۳۸۴.
 • مدیرکل خدمات آرشیوی، محسن تقی پور، ۱۳۸۲.