رفتن به نوشته‌ها

یادداشت‌ها

یادداشت‌ها

 • ویرایش و تدوین در تاریخ شفاهی (۴). کانال تلگرامی تاریخ شفاهی،‌۱۴۰۳.
 • الزامات حقوقی و اخلاقیِ تاریخ شفاهی (۵). کانال تلگرامی دوستداران آرشیو ملی،‌۱۴۰۳.
 • معرفی نشریات و مجموعه مقالات تاریخ شفاهی (۲۵). بحران در تاریخ شفاهی. کانال تلگرامی تاریخ شفاهی،‌۱۴۰۳.
 • گردونة روزگار: زندگی و زمانة بانوی نخستین‌ها. کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۴۰۳.
 • تاریخ هنر مردم به روایت قباد شیوا. کانال تلگرامی مردم‌‌نامه، ۱۴۰۳.
 • معرفی طرح‌های تاریخ شفاهی زنان (۳۱): دختران جزیره: روایت‌هایی از مکان زندگی. کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۴۰۳.
 • الزامات حقوقی و اخلاقیِ تاریخ شفاهی (۴). کانال تلگرامی دوستداران آرشیو ملی، ۱۴۰۳.
 • الزامات حقوقی و اخلاقیِ تاریخ شفاهی (۳). کانال تلگرامی دوستداران آرشیو ملی، ۱۴۰۳.
 • الزامات حقوقی و اخلاقیِ تاریخ شفاهی (۲). کانال تلگرامی دوستداران آرشیو ملی، ۱۴۰۳.
 • الزامات حقوقی و اخلاقیِ تاریخ شفاهی (۱). کانال تلگرامی دوستداران آرشیو ملی، ۱۴۰۳.
 • ویرایش و تدوین در تاریخ شفاهی (۳). کانال تلگرامی تاریخ شفاهی،‌۱۴۰۳.
 • ویرایش و تدوین در تاریخ شفاهی (۲). کانال تلگرامی تاریخ شفاهی،‌۱۴۰۳.
 • ویرایش و تدوین در تاریخ شفاهی (۱). کانال تلگرامی تاریخ شفاهی،‌۱۴۰۳.
 • گلی ترقی، خالق زنان واقعی در دنیای داستان. کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۴۰۳.
 • تاریخ مردم، با مروری بر کتاب مسائل فرهنگی در تاریخ شفاهی. کانال تلگرامی مردم نامه،‌۱۴۰۳.
 • معرفی نشریات و مجموعه مقالات تاریخ شفاهی (۲۴). تاریخ شفاهی خبرنگاران آمریکایی در چین. کانال تلگرامی تاریخ شفاهی، ۱۴۰۲.
 • معرفی طرح‌های تاریخ شفاهی زنان (۳۰). خدمات خانگی زنان مهاجر. کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۴۰۲.
 • خاک کارخانه: خاطره جمعی و روایتگری زنانه. کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۴۰۲.
 • روش‌شناسی ثبت‌ تاریخ شفاهی مردم‌نگارانه، با نگاهی به کتاب تاریخ شفاهی،‌ اجتماع و کار. کانال تلگرامی مردم نامه،‌۱۴۰۲.
 • معرفی طرح‌های تاریخ شفاهی زنان (۲۹). هر زن یک دنیاست. کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۴۰۲.
 • معرفی نشریات و مجموعه مقالات تاریخ شفاهی (۲۳). یادگیری و آموزش تاریخ شفاهی. کانال تلگرامی تاریخ شفاهی، ۱۴۰۲.
 • به‌کارگیری روایت‌های شخصی در علوم اجتماعی و تاریخ. کانال تلگرامی مردم نامه، ۱۴۰۲.
 • تاریخ اجتماعی زنان در عصر قاجار، کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۴۰۲.
 • رویکردهای ثبتِ تاریخ مردم از روزن تاریخ شفاهی ایالت تگزاس، کانال تلگرامی مردم نامه، ۱۴۰۲.
 • مه لقا ملّاح، حافظ محیط زیست ایران، کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۴۰۲.
 • اسماعیل سعادت، اندیشمندی فرزانه، کانال تلگرامی مردم‌نامه، ۱۴۰۲.
 • معرفی طرح‌های تاریخ شفاهی زنان (۲۸). تاریخ شفاهی آشپزی خانگیِ زنان. کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ،‌۱۴۰۲.
 • ضرورت توجه به تاریخ شفاهیِ مردم‌محور از منظر کتابشناسیِ تاریخ شفاهی دانشگاه کلمبیا، کانال تلگرامی مردم‌نامه، ۱۴۰۲.
 • معصومه سیحون، هنرمندِ خلّاق و گالری‌دارِ خوش‌ذوق. کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۴۰۲.
 • منوچهر مرتضوی در قابِ خاطرات شاگردان. کانال تلگرامی مردم‌نامه، ۱۴۰۲.
 • پیش‌درآمدی نظری بر نقد تاریخ‌نگاری دربارة زنان.کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۴۰۲.
 • بی‌توجهی به الزامات حقوقی تاریخ شفاهی در درس تاریخ شفاهی در مقطع کارشناسیِ پیوسته تاریخ. کانال تلگرامی مردم‌نامه، ۱۴۰۲
 • ثمینه باغچه‌بان، پرورش‌یافتة مکتب روشنگرانِ تاریکی‌ها. کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۴۰۲.
 • وداع با علامه علی اکبر دهخدا. کانال تلگرامی مردم نامه، ۱۴۰۲.
 • معرفی طرح‌های تاریخ شفاهی زنان (۲۷). دوستی بدون مرز. کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ،‌۱۴۰۲.
 • هفتم اردیبهشت‌ماه، سالگرد درگذشت دکتر عباس حرّی. کانال تلگرامی انجمن تاریخ شفاهی، ۱۴۰۲.
 • معرفی نشریات و مجموعه مقالات تاریخ شفاهی (۲۲). شیوه‌های تفسیر در تاریخ شفاهی. کانال تلگرامی انجمن تاریخ شفاهی، ۱۴۰۲.
 • خاموشی گوهرنشان ادب، استاد احمد سمیعی گیلانی. کانال تلگرامی مردم‌نامه، ۱۴۰۲.
 • معرفی کتاب «زن در شاهنامه». کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۴۰۲.
 • معرفی کتاب «مردم‌نگاری ایرانی، یک بستر، چند رویا». کانال مردم‌نامه، ۱۴۰۲
 • معرفی طرح‌های تاریخ شفاهی زنان (۲۶). تاریخ شفاهی صنایع نساجی کِبک به روایت زنان. کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۴۰۱.
 • معرفی طرح‌های تاریخ شفاهی زنان (۲۵). خاطرات ممنوعه: تجربیات زنان از سال ۱۹۶۵ در اندونزی. کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۴۰۱.
 • معرفی طرح‌های تاریخ شفاهی زنان (۲۴). بازیابی گذشتة ما. کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۴۰۱.
 • معرفی نشریات و مجموعه مقالات تاریخ شفاهی (۲۱). تاریخ شفاهی و صدای مهاجران. کانال تلگرامی انجمن تاریخ شفاهی، ۱۴۰۱.
 • معرفی نشریات و مجموعه مقالات تاریخ شفاهی (۲۰). تاریخ شفاهی و آموزش ریاضیات. کانال تلگرامی انجمن تاریخ شفاهی، ۱۴۰۱.
 • معرفی نشریات و مجموعه مقالات تاریخ شفاهی (۱۹). تاریخ شفاهی و روش‌شناسی کیفی. کانال تلگرامی انجمن تاریخ شفاهی، ۱۴۰۱.
 • معرفی نشریات و مجموعه مقالات تاریخ شفاهی (۱۸). تاریخ شفاهی المپیک ویژه (معلولان ذهنی) در چین. کانال تلگرامی انجمن تاریخ شفاهی، ۱۴۰۱.
 • معرفی نشریات و مجموعه مقالات تاریخ شفاهی (۱۷). تفکر پیرامون تاریخ شفاهی: نظریه‌ها و کاربردها. کانال تلگرامی انجمن تاریخ شفاهی، ۱۴۰۱.
 • معرفی کتاب «دختری از ایران: خاطرات ستاره فرمانفرماییان». کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۴۰۱.
 • هفتم مرداد، خاموشی استاد بدرالزمان قریب، بانوی زبان‌های خاموش. کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۴۰۱.
 • «مرغ سحر، خاطرات پروانه بهار»، نگاهی از درون خانواده به حیات ملک‌الشعرای بهار. کانال تلگرامی مردم‌نامه، ۱۴۰۱.
 • یازدهم شهریور، زادروز ایران درودی، بانوی رنگ و نور. کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۴۰۱.
 • معرفی کتاب «من ملاله هستم». کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۴۰۱.
 • معرفی کتاب «دختران قوچان: ازیادرفته‌های انقلاب مشروطیت». کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۴۰۱.
 • معرفی کتاب «زن در عصر صفوی». کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۴۰۱.
 • «روزنامه‌نگاری مردم‌سالار در گفت‌وگو با فیلیپ مِرلان»، کانال تلگرامی مردم‌نامه، ۱۴۰۱.
 • دکتر حسین خطیبی و چاپ لغت‌نامة دهخدا. کانال تلگرامی مردم‌نامه،‌ ۱۴۰۱.
 • بازخوانیِ شعار «یا مرگ یا مصدق» در سالروز درگذشت دکتر مصدق، کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۴۰۱.
 • هجدهم اسفند، خاموشی دکتر سیمین دانشور، سروبانوی ادبیات داستانی ایران. کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۴۰۱.
 • زنان و پاسداشت آیین‌های نوروزی. کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۴۰۱.
 • معرفی نشریات و مجموعه مقالات تاریخ شفاهی (۱۶). نوسازی فردی: تاریخ شفاهی پسا سوسیالیستی در اروپا. کانال تلگرامی انجمن تاریخ شفاهی، ۱۴۰۰.
 • معرفی نشریات و مجموعه مقالات تاریخ شفاهی (۱۵). تاریخ شفاهی و محیط زندگی. انجمن تاریخ شفاهی. کانال تلگرامی انجمن تاریخ شفاهی، ۱۴۰۰.
 • معرفی نشریات و مجموعه مقالات تاریخ شفاهی (۱۴). تاریخ شفاهی در عصر دیجیتال. انجمن تاریخ شفاهی. کانال تلگرامی انجمن تاریخ شفاهی، ۱۴۰۰.
 • معرفی نشریات و مجموعه مقالات تاریخ شفاهی (۱۳). مسائل اخلاقی تاریخ شفاهی. انجمن تاریخ شفاهی. کانال تلگرامی انجمن تاریخ شفاهی، ۱۴۰۰.
 • معرفی نشریات و مجموعه مقالات تاریخ شفاهی (۱۲). تاریخ شفاهی و علوم انسانیِ دیجیتال. کانال تلگرامی انجمن تاریخ شفاهی، ۱۴۰۰.
 • معرفی نشریات و مجموعه مقالات تاریخ شفاهی (۱۱). تاریخ شفاهی. کانال تلگرامی انجمن تاریخ شفاهی، ۱۴۰۰.
 • معرفی نشریات و مجموعه مقالات تاریخ شفاهی (۱۰). مسائل حاشیه‌ای تاریخ شفاهی. کانال تلگرامی انجمن تاریخ شفاهی، ۱۴۰۰.
 • معرفی نشریات و مجموعه مقالات تاریخ شفاهی (۹). دستنامة تاریخ شفاهی آکسفورد. کانال تلگرامی انجمن تاریخ شفاهی، ۱۴۰۰.
 • معرفی نشریات و مجموعه مقالات تاریخ شفاهی (۸). ویژه‌نامة‌ تاریخ شفاهی و کووید ۱۹. کانال تلگرامی انجمن تاریخ شفاهی، ۱۴۰۰.
 • معرفی نشریات و مجموعه مقالات تاریخ شفاهی (۷). مجلة سخنان و خاموشی‌ها. کانال تلگرامی انجمن تاریخ شفاهی، ۱۴۰۰.
 • معرفی طرح‌های تاریخ شفاهی زنان (۲۳). تاریخ شفاهی فوتبال زنان در استرالیا. کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۴۰۰.
 • معرفی طرح‌های تاریخ شفاهی زنان (۲۲). تاریخ شفاهی زنانِ کارگر در کانادا. کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۴۰۰.
 • معرفی طرح‌های تاریخ شفاهی زنان (۲۱). تاریخ شفاهی زنان ایتالیایی- کانادایی. کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۴۰۰.
 • معرفی طرح‌های تاریخ شفاهی زنان (۲۰). مادربزرگ در جنگ چه کردی؟ تاریخ شفاهی زنان رودآیلند از جنگ جهانی دوم. کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۴۰۰.
 • معرفی طرح‌های تاریخ شفاهی زنان (۱۹). تاریخ شفاهی زنان چینی- آمریکایی. کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۴۰۰.
 • معرفی طرح‌های تاریخ شفاهی زنان (۱۸). سخنان زنان. کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۴۰۰
 • معرفی طرح‌های تاریخ شفاهی زنان (۱۷). تاریخ شفاهی زنان فلسطینی. کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۴۰۰
 • معرفی طرح‌های تاریخ شفاهی زنان (۱۶). تاریخ شفاهی زنان متاهل ایرلندی (۱۹۳۶- ۱۹۶۰). کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۴۰۰
 • جایزة ملی کتابدار اجتماعی مزیَن به نام استاد نوش‌آفرین انصاری. کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۴۰۰.
 • استاد پوری سلطانی، اسطورة کتابداری ایران. کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۴۰۰.
 • دوازدهم آذر، زادروز استاد ژاله آموزگار، فرزانه‌بانوی مطالعاتِ ایران باستان. کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۴۰۰.
 • استاد ثریا قزل‌ایاغ، فرشته‌بانوی ادبیات کودک. کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۴۰۰.
 • جایزه کتابدار اجتماعی سال، مزین به نام استاد نوش‌آفرین انصاری. کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۴۰۰.
 • ترجمه مقاله کرونا ویروس و آنفولانزای اسپانیایی: درس‌هایی از آخرین بیماری همه‌گیرِ جهانی. نویسنده میشا کِتچِل. کانال تلگرامی انجمن تاریخ شفاهی، ۱۳۹۹.
 • ترجمه مقاله تاریخ شفاهی کرونا توسط فارغ‌التحصیل کالج لوئیزیانا کلید خورد. نوشته میشا کِتچل. کانال تلگرامی انجمن تاریخ شفاهی، ۱۳۹۹.
 • ترجمه مقاله تاریخ در حال وقوع است،‌ همه ما تاریخ‌نویسیم. نوشته بیل لارنس. کانال تلگرامی انجمن تاریخ شفاهی، ۱۳۹۹.
 • ترجمه مقاله تاریخ شفاهی کرونا ویروس در موسسه هنر و علوم انسانی دانشگاه ایندیانا- پردو. کانال تلگرامی انجمن تاریخ شفاهی، ۱۳۹۹.
 • معرفی طرح‌های تاریخ شفاهی زنان (۱۵). از روزن چشمان زنان به زندگی بنگرید: تاریخ شفاهی زنان از اتحاد جماهیر شوروی. کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۳۹۹.
 • معرفی طرح‌های تاریخ شفاهی زنان (۱۴). تاریخ زنان، تاریخ شفاهی و یادگیری فعال. کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۳۹۹.
 • معرفی طرح‌های تاریخ شفاهی زنان (۱۳). تاریخ شفاهی زنان. کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۳۹۹.
 • معرفی طرح‌های تاریخ شفاهی زنان (۱۲): تاریخ زنان و تاریخ شفاهی: تحولات و مباحث. کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۳۹۹.
 • معرفی طرح‌های تاریخ شفاهی زنان (۱۱): نوسازی زندگی زنان در زمان جنگ. کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۳۹۹.
 • معرفی طرح‌های تاریخ شفاهی زنان (۱۰): دادِ بی‌داد: نخستین زندانِ زنانِ سیاسی ۱۳۵۰- ۱۳۵۷. کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۳۹۹.
 • معرفی طرح‌های تاریخ شفاهی زنان (۹): گفت‌وگو با یازده نویسنده زن. کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۳۹۹.
 • معرفی طرح‌های تاریخ شفاهی زنان (۸): تاریخ شفاهی جنبش‌های برابری‌خواهی زنان (۱۹۷۰- ۱۹۸۵)، کتابخانه ملی انگلستان.  کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۳۹۹.
 • معرفی طرح‌های تاریخ شفاهی زنان (۷): زنان در کوبا: تکوین انقلابی درون انقلاب. کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۳۹۹.
 • معرفی طرح‌های تاریخ شفاهی زنان (۶): کتاب جنگ چهره زنانه ندارد: روایت‌های زنان از جنگ جهانی دوم. کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۳۹۹.
 • معرفی طرح‌های تاریخ شفاهی زنان (۵): طرح تاریخ شفاهی زنان، سیاست و کُنشگری، دانشگاه کالیفرنیا. کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۳۹۹.
 • معرفی طرح‌های تاریخ شفاهی زنان (۴): طرح تاریخ شفاهی زنان فعال، دانشگاه ایالتی جورجیا. کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۳۹۹.
 • معرفی طرح‌های تاریخ شفاهی زنان (۳): طرح تاریخ شفاهی زنان سیاهپوست، دانشگاه هاروارد. کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۳۹۹.
 • معرفی طرح‌های تاریخ شفاهی زنان (۲): طرح تاریخ شفاهی زنان، بنیاد مطالعات ایران. کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۳۹۹.
 • معرفی طرح‌های تاریخ شفاهی زنان (۱): طرح تاریخ شفاهی زنانِ وُرستِر، ایالت ماساچوست. کانال تلگرامی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۳۹۹.
 • ترجمه طرح تاریخ شفاهی کرونا ویروس، دانشگاه کنتاکی. کانال تلگرامی انجمن تاریخ شفاهی، ۱۳۹۹.
 • ترجمه طرح مستندسازی تجربیات مرتبط با کرونا، کتابخانه و موزه ملی سنگاپور. کانال تلگرامی انجمن تاریخ شفاهی، ۱۳۹۹.
 • ترجمه مطلب مربوط به دسترسی پژوهشگران به مقالات منتشرشده با موضوع کووید ۱۹، کانال تلگرامی انجمن تاریخ شفاهی، ۱۳۹۹.
 • توصیه‌هایی به‌منظور ضبط مصاحبه از راه دور، کانال تلگرامی انجمن تاریخ شفاهی، ۱۳۹۹.
 • ضبط تجربیات مردم در دوران همه‌گیری کووید ۱۹ در کتابخانه ملی استرالیا، کانال تلگرامی انجمن تاریخ شفاهی، ۱۳۹۹.
 • سمینار آنلاین با موضوع انجام مصاحبه‌های تاریخ شفاهی از راه دور، کانال تلگرامی انجمن تاریخ شفاهی، ۱۳۹۹.
 • ویژه‌نامه تاثیر کووید ۱۹ بر زندگی مردم در شماره آتی مجله تاریخ شفاهی، کانال تلگرامی انجمن تاریخ شفاهی، ۱۳۹۹.
 • معرفی نشریات و مجموعه مقالات تاریخ شفاهی (۶). تاریخِ تاریخ شفاهی: بنیان‌ها و روش‌شناسی. کانال تلگرامی انجمن تاریخ شفاهی، ۱۳۹۹.
 • معرفی نشریات و مجموعه مقالات تاریخ شفاهی (۵). تاریخ شفاهی و آموزش. کانال تلگرامی انجمن تاریخ شفاهی، ۱۳۹۹.
 • معرفی نشریات و مجموعه مقالات تاریخ شفاهی (۴). مجموعه مقالات تاریخ شفاهی. کانال تلگرامی انجمن تاریخ شفاهی، ۱۳۹۹.
 • معرفی نشریات و مجموعه مقالات تاریخ شفاهی (۳). مجلة مطالعات تاریخ شفاهی. کانال تلگرامی انجمن تاریخ شفاهی، ۱۳۹۹.
 • معرفی نشریات و مجموعه مقالات تاریخ شفاهی (۲). مجله تاریخ شفاهی. کانال تلگرامی انجمن تاریخ شفاهی، ۱۳۹۹.
 • معرفی نشریات و مجموعه مقالات تاریخ شفاهی (۱). مجله تاریخ شفاهی. کانال تلگرامی مردم‌‌نامه، ۱۳۹۹.