رفتن به نوشته‌ها

آفتاب یک روز تازه

«آفتاب یک روز تازه» سعی دارد خوانندگان را به همراهی دعوت کرده و از این همراهی پویا شود و ارتباطی دو سویه با آنان برقرار کند. این کتاب ضمن اینکه به زندگی کنونی که معنا، طعم و رنگ مناسبی ندارد خرده می‌گیرد، عوامل معناساز و جلوه‌های رنگین زندگی را با دیدی متفاوت بیان می‌نماید. در واقع یادآور می‌شود که زندگیِ خوش‌طعم و مزه نیاز به قابلیت‌هایی در انسان دارد که بدون داشتن آنها نمی‌توان سراغی از خوشبختی گرفت. همچنین با اشاره به محدودیت‌های زندگی با نگاهی متفاوت، تحلیل می‌کند که این قیدها در سایة اراده و اختیار آدمی عامل رشد و بهبود خواهد شد. در نهایت با معرفی عوامل رشد و بهبود زندگی، پرسش‌هایی را با خوانندگان به اشتراک می‌گذارد.

آفتاب یک روز تازه (۱۳۹۳). تألیف هادی اسدی، پیمانه صالحی. سبزوار: فیروزی.