رفتن به نوشته‌ها

سرو سربلند

«سرو سربلند»، مصاحبه با پوری سلطانی بر مبنای روش پژوهشی تاریخ شفاهی است. بی‌شک نام مصاحبه‌شونده به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین چهره‌های علمی و فرهنگی دوران معاصر ماندگار است. او شناخته‌شده‌ترین کتابدار ایرانی بود که با پنجاه سال حضور مستمر، کتابداری نوین را در ایران بنیان نهاد، گسترش داد و شکوفا کرد. او با پشتکار در راستای نیل به اهدافش گام برمی‌داشت و کار گروهی را بر اقدام فردی ترجیح می‌داد. اثرگذاری‌ او در تاریخ کتابداری نوین ایران هرگز فراموش نخواهد شد. این کتاب به دلیل به تصویر کشیدن فضای کتابخانه‌ها در دهه‌های گذشته، چگونگی شکل‌گیری و توسعة‌ مرکز خدمات کتابداری، فراز و نشیب‌های فعالیت‌های کتابخانة ملی ایران و روند پیشرفت رشتة کتابداری و اطلاع‌رسانی برای علاقه‌مندان جالب‌توجه خواهد بود.

سرو سربلند: خاطرات پوری سلطانی، مادر كتابداري نوين ايران (۱۳۹۴). مصاحبه، تدوین و تحقیق پیمانه صالحی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.