رفتن به نوشته‌ها

شیدایی و شیوایی:

«شیدایی و شیوایی»، مصاحبه با قباد شیوا مبتنی بر روش پژوهشیِ تاریخ شفاهی است. استاد شیوا طراح گرافیک، صاحب مکتب گرافیک ایرانی در دایره‌المعارف بریتانیکا، و عضو منتخب انجمن بین‌المللی طراحان گرافیک، با بیش از پنج ‌دهه حضور پویا در طراحی گرافیک، نقشی مؤثر در اعتلای این هنر داشته است. او در تصویرسازی، نقاشی و طراحی هنرمندی به‌تمام معناست. استاد شیوا با تلفیق قریحة نقاشانه‌اش با طراحی گرافیک، در هر اثر به دنبال یک راه‌حل جدید برای حل مسائل می‌گردد. برجسته‌ترین ویژگی طرح‌هایش، نگاه ایرانیِ مدرن اوست. آن‌قدر اثر درجه‌یک دارد که هریک از آنها می‌تواند وی را در زمرة بهترین‌های طراحی گرافیکِ جهان جای دهد. نام قباد شیوا با گرافیک ایرانی پیوند یافته و اثرگذاری‌اش در تاریخ گرافیک نوین ایران جاویدان است. این کتاب به دلیل بیان گرایش‌های هنری او در دوران نوجوانی و جوانی، فضای دانشکدة هنرهای زیبای تهران در دهة ۱۳۴۰، فراز و نشیب‌های راه‌اندازی واحد گرافیک در رادیو و تلویزیون ملی، ویژگی‌های مکتب گرافیک ایرانی، و انتشار خاطرات راوی برای نخستین‌بار، حائز اهمیت است.  

شیدایی و شیوایی، گفت‌وگو با قباد شیوا (۱۴۰۱). مصاحبه، تدوین و پژوهش پیمانه صالحی، محمدحسین یزدانی‌راد. تهران: نظر.