رفتن به نوشته‌ها

فرزند کویر

فرزند کویر، مصاحبه با سید کاظم وزیری هامانه با بهره‌مندی از روش پژوهشی تاریخ‌شفاهی است. مهندس وزیری، از بنیان‌گذاران جامعة اسلامی کارکنان صنعت نفت، با نیم‌قرن خدمت در این صنعت حیاتی، دستاوردهای ارزشمندی برای آن به ارمغان آورده است. او روحیة انقلابی خود را با تخصص و تعهد پیوند زد و جز به توکل بر خدای متعال و پشت‌گرمی کارکنان نفت تکیه نکرد. مسئولیت وزارت نفت، قائم‌مقام وزیر نفت، و معاون وزیر نفت در امور برنامه‌ریزی و پژوهش، تنها بخش کوچکی از فعالیت‌های ماندگار مهندس وزیری در وزارت نفت است. همچنین عضویت در هیئت‌امنای دانشگاه‌‌های مختلف از جمله دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه شهید بهشتی را در کارنامة خود دارد. این کتاب ضمن اینکه نگاهی از درون به صنعت نفت دارد، به دلیل بیان سیر تحولات آن پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تحلیل سیاست‌های وزرای نفت در دهه‌های مختلف، اقدامات در دوران وزارت و اینکه تاکنون خاطرات راوی منتشر نشده، حائز اهمیت است.

فرزند کویر و نیم‌قرن خدمت در صنعت نفت، مصاحبه با سید کاظم وزیری هامانه (۱۴۰۰). مصاحبه، تدوین و پژوهش پیمانه صالحی، محمدحسین یزدانی‌راد.تهران: روزنه.