رفتن به نوشته‌ها

مروارید اندیشه

«مروارید اندیشه»، پژوهشی ساختارمند بر مبنای طرح‌های تاریخ شفاهی است. بی‌شک نام اسماعیل سعادت از ماندگارترین نام‌ها در عرصة زبان و ادب معاصر ایران زمین است. کارنامة پُربار او از ترجمه و ویراستاری و تدریس گرفته، تا سردبیری نشریات، عضویت در مجامع فرهنگی و تدوین کتاب‌های مرجع، مبیّن فعالیت‌های مستمر ادبی- فرهنگی اوست. اکنون نثر فارسی معاصر بسیاری از آراستگی‌های خود را وامدار تلاش این استاد فرزانه است. این کتاب به دلیل بیان سیر پیشرفت فنّ ویرایش در صنعت چاپ و نشر، شیوه‌های ترجمة آثار ادبی و فلسفی، ضرورت دانشنامه‌نگاری و فعالیت‌های فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای علاقه‌مندان مفید و جالب‌توجه خواهد بود. 

مروارید اندیشه، مصاحبة تاریخ شفاهی با اسماعیل سعادت (۱۳۹۶). مصاحبه، تدوین و تحقیق پیمانه صالحی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. چاپ دوم، ۱۳۹۷.