رفتن به نوشته‌ها

تاریخ نمایش در ایران

«تاریخ نمایش در ایران» بر مبنای مصاحبه‌های تاریخ شفاهی به رشتة تحریر درآمده است. هنرهای نمایشی در طول تاریخ کهن ایران، میان مردم با ذوق این سرزمین طوری ریشه دوانیده که گذشت سده‌ها نیز نتوانسته است آنها را از ضمیر مردم بزداید و شماری از بازی‌های مردمی همچنان در گوشه و کنار ایران به چشم می‌خورند. در این اثر، تاریخ نمایش در دوران معاصر از روزنِ مصاحبه با هنرمندانی چون: علی‌اصغر گرمسیری، غلامحسین نقشینه، مرتضی احمدی، حمید قنبری، مهین دیهیم، ساموئل خاچیکیان و ولی‌الله خاکدان در معرض دید خوانندگان قرار گرفته است. این کتاب به دلیل به تصویر کشیدن فضای تئاتر از دهة ۱۳۲۰ تا ۱۳۴۰، نحوه صحنه‌پردازی و گریم در دهه‌های گذشته، محدودیت‌های جامعة تئاتر ایران، و معرفی شخصیت‌های مؤثر در هنر نمایش حائز اهمیت است.

تاریخ نمایش در ایران، مبتنی بر مصاحبه‌های تاریخ شفاهی (۱۳۹۴). تدوین و تحقیق پیمانه صالحی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.