رفتن به نوشته‌ها

تدبیر ماندگار

تدبیر ماندگار، مصاحبه با دکتر حسین خطیبی با بهره‌مندی از روش پژوهشیِ تاریخ شفاهی است. بی‌شک نام مصاحبه‌شونده به‌عنوان یکی از استادان زبان و ادبیات فارسی، نویسندگان و شاعران معاصر که عمر خویش را در راه خدمت به زبان و فرهنگ ایرانی گذرانده بود، با بیش از سه دهه مدیریت و همکاری افتخاری با جمعیت شیروخورشید سرخ ماندگار است. حُسن مدیریت دکتر خطیبی، زمینه‌ساز رشد و شکوفایی این جمعیت در ابعاد مختلف شد. همچنین چهار دوره وکالت و نیابت ریاست مجلس شورای ملی را عهده‌دار بود و همة این موارد، از او انسانی فرهیخته و عالی‌مقام ساخته بود. این کتاب به دلیل بیان سیر تحولات آموزش زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه‌ها، گسترش فعالیت‌های جمعیت شیروخورشید سرخ در داخل و خارج از کشور و شرح رخدادهای سیاسی در مجالس شورای ملی در دوره‌های بیست‌ویکم تا بیست‌وچهارم حائز اهمیت است.

تدبیر ماندگار، مصاحبة‌ تاریخ شفاهی با دکتر حسین خطیبی (۱۴۰۰). مصاحبه، تدوین و پژوهش پیمانه صالحی.تهران: سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران.