رفتن به نوشته‌ها

دل سپرده به کودکان

«دل‌سپرده به کودکان»، مصاحبه با ثریا قزل‌ایاغ بر مبنای روش پژوهشی تاریخ شفاهی است. بی‌شک نام مصاحبه‌شونده از ماندگارترین نام‌ها در زمینة ادبیات کودک و نوجوان و کتابخانه‌های کودکان در ایران است. او در علاقه‌مند کردن دانشجویان به تحقیق در زمینة ادبیات و کتابخانه‌های کودکان تأثیری چشمگیر داشت و با تألیف و ترجمة آثار، نگارش مقالات و شرکت در کنفرانس‌ها و ارائه دیدگاه‌های حرفه‌ای خود در این حوزه،‌ در توجه جدّی به ادبیات کودک و نوجوان در محافل دانشگاهی ایران در دوران معاصر نقشی ارزنده ایفا کرد. این اثر به دلیل بیان اطلاعات جامعی از ارتقای سطح پژوهش در زمینة ادبیات کودک و نوجوان در گروه کتابداری دانشگاه تهران، توجه به مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان، و معرفی ادبیات کودکان ایران به جهانیان حائز اهمیت است.

 دل‌سپرده به کودکان، مصاحبة تاریخ شفاهی با ثریا قزل‌ایاغ (۱۳۹۶). مصاحبه، تدوین و تحقیق پیمانه صالحی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، چاپ دوم، ۱۳۹۷و چاپ سوم، ۱۳۹۸.