رفتن به نوشته‌ها

راه روشن

راه روشن، مصاحبة تاریخ شفاهی با منصوره راعی را در بر می‌گیرد. بی‌تردید نام مصاحبه‌شونده به‌عنوان یکی از استادان، نویسندگان و مترجمان ادبیات کودک و نوجوان که با تلاش چهل‌ساله، به کاروان کوشندگان فرهنگِ کودکی در ایران‌زمین پیوسته بود، ماندگار است. راعی در گسترش فرهنگ کتابخوانی در میان کودکان نقشی مؤثر داشت. او کودکی خود را با کودکی نسل ما پیوند زد و از زندگی خویش پلی ساخت تا کودکان این سرزمین به سلامت از آن عبور کنند. این کتاب به دلیل بیان روش‌های نوین تعلیم و تربیت و لزوم توجه جدی به ادبیات کودک و نوجوان و اینکه تاکنون خاطرات راوی منتشر نشده، حائز اهمیت است.

راه روشن، مصاحبة تاریخ شفاهی با منصوره راعی (۱۴۰۰). مصاحبه، تدوین و تحقیق پیمانه صالحی.تهران: سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران.