رفتن به نوشته‌ها

برچسب: انجمن بین المللی تاریخ شفاهی

معرفی نشریات و مجموعه مقالات تاریخ شفاهی (۹)

«دستنامة تاریخ شفاهیِ آکسفورد»

کتاب «دستنامة تاریخ شفاهی»[1]، با ویراستاری دونالد ریچی[2]، سال ۲۰۱۱ در دانشگاه آکسفورد در ۵۴۰ صفحه چاپ و منتشر شده است. در این اثر علاوه‌بر مقدمة تفصیلی ویراستار، هفت مقاله در دو فصل جانمایی شده است. استاد ریچی،‌ مورخ کمیسیون سنای آمریکا بود که ریاست انجمن تاریخ شفاهی، شوراهای انجمن تاریخی آمریکا و انجمن بین‌المللی تاریخ شفاهی را بر عهده داشت.

ویراستار در مقدمة این اثر، ضمن بررسی تحولات تاریخ شفاهی، به نحوة گذارِ این روش پژوهشی از حاشیه به جریان اصلی مطالعات آکادمیک و به‌کارگیری آن به‌عنوان ابزاری تحقیقی برای مورخان، مردم‌شناسان و جامعه‌شناسان پرداخته است. در فصل اول با عنوان «ماهیت مصاحبه در تاریخ شفاهی»، مقالات پویایی مصاحبه (مری‌کی کوینلن[3])، کسانی که پیروز شدند و گروهی که شکست خوردند: مصاحبه با هر دو طرف درگیری (میروسلاو وانِک[4])، مصاحبه در جوامعی با فرهنگ‌های تلفیقی (ویلیام اشنیدر[5]) و تاریخ شفاهی و دموکراسی (مرسدس ویلاناوا[6]) درج شده است. فصل دوم با عنوان «حافظه و تاریخ» نیز مشتمل بر این مقالات است: یادآوری خاطرات در تاریخ شفاهی (آلیستیر تامسون[7])، آیا حافظة جمعی وجود دارد (آنا گِرین[8]) و حافظة اجتماعی و نهادهای عمومی (اِلساندرو پرتلی[9]).

مقالات این مجموعه بر اساس تجربه‌های چهل پژوهشگر تاریخ شفاهی در سراسر دنیا تهیه شده است. موضوعاتی همچون تحقیقات مبتنی بر مصاحبه، انقلاب دیجیتالی، روش‌شناختی، آرشیوهای رقمی، آموزش، مستندسازی تجربه و نحوة دسترسی و انتشار منابع تاریخ شفاهی با رویکردهای نوین ارائه شده است. همچنین زمینه‌های رشد و توسعة پژوهش‌های تاریخ شفاهی و افق‌های پیشِ روی آن، با بیان یافته‌های تاریخ‌شفاهی‌نگاران تبیین شده است. تلاش‌های این مورخان با موشکافی طرح‌های جریان‌ساز نظیر جنگ‌های آفریقای جنوبی، انقلاب در اروپای شرقی، طوفان کاترینا و حملات یازده سپتامبر، در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته و بی‌تردید راهنمای عملی آنان در اجرای طرح‌های تاریخ شفاهی خواهد بود.


[1] The Oxford Handbook of Oral History

[2] Donald Ritchie

[3] Mary Kay Quinlan

[4] Miroslav Vanek

[5] William Schneider

[6] Mercedes Vilanava

[7]Alistair Thomson

[8] Anna Green

[9] Alessandro Portelli

نظرات بسته شده است

معرفی نشریات و مجموعه مقالات تاریخ شفاهی (۷)

«مجلة سخنان و خاموشی‌ها»

«سخنان و خاموشی‌ها»[1] عنوان نشریة دوزبانه (انگلیسی و اسپانیایی) انجمن بین‌المللی تاریخ شفاهی است که از سال ۲۰۱۱ به‌صورت برخط، یک شماره در سال منتشر می‌شود. این نشریه با تمرکز موضوعی در هر شماره، ضمن درج مقالات ارائه‌شده در کنفرانس‌های انجمن، پذیرای مقالات تاریخ‌ شفاهی‌نگاران از سراسر دنیاست و آخرین پژوهش‌ها را در این حوزه، پیشِ روی علاقه‌مندان قرار می‌دهد. شمارة آتی نشریة مذکور به موضوع «تاریخ شفاهی و فضا (مکان)» اختصاص دارد که ژوئن سال جاری در دسترس خواهد بود.

در ادامه، به فهرست مقالات مندرج در آخرین شمارة منتشرشده، مربوط به سپتامبر ۲۰۱۹، با موضوع «حافظه و روایت» اشاره می‌شود. داوید بِرملِگو[2] و لاورِن کیت[3] ویرایش مقالات این شماره را عهده‌دار بوده‌اند. مقالات نشریة پیش‌گفته در صفحة انجمن بین‌المللی تاریخ شفاهی[4] قابل‌مشاهده است:

  • بازنگری تاریخ شفاهی و حافظه: نکتة کلیدی (پائولا هامیلتون)[5]
  • داستان زندگی و حافظه پس از سال ۱۹۸۹: چشم‌انداز بالتیک (اِنا کورِسار)[6]
  • تاریخ شفاهیِ تجارب خواندن (شِلی تراوِر)[7]
  • فرهنگ کار کلاسی و جهانی‌سازی: نکتة اصلی (الِساندرو پورتلی)[8]
  • پدربزرگم مجارستانی نبود: چشم‌اندازهای مهاجرت (کِلارا کوهوتوا)[9]
  • تاریخ شفاهی و فرهنگ عامه (نیک‌هیل کومار)[10]
  • سیر تاریخیِ تاریخ شفاهی (راجِش پِراساد)[11]
  • صداکاوی در تاریخ شفاهی (آلموت له)[12]

[1] Words and Silences

[2] David Berlegui

[3] Lavren Kata

[4] Journal | International Oral History Association (ioha.org)

[5] Paula Hamilton

[6] Ene Koresaar

[7] Shelley Trower

[8] Alessandro Portelli

[9] Klara Kohoutova

[10] Nikhil Kumar

[11] Rajesh prasad

[12] Almut Leh

نظرات بسته شده است